Copyright 2007-2012
Built with Indexhibit


Eduardo Fdez-Abascal Teira (Torrelavega 1956) Arquitecto

Floren Muruzábal Sitges (Torrelavega 1957) Arquitecta

Colaboradores:
Marta Ausucua, arquitecto técnico
Sonsoles Glez-Valdés, administración

Antiguos colaboradores:
Luis Carlos Mantecón López, arquitecto
José Luís Matabuena Santos, arquitecto
Patricia Ferrero Maneiro, arquitecto
David Ceballos, arquitecto
Pedro Ramón García Soto, arquitecto técnico
Carmen López Gutiérrez, arquitecto técnico